Rücker Nord AB loga

Välkommen till Rücker Nord AB

Rücker Nord är i dag en av de ledande aktörerna inom avancerad produkt- och processutveckling i västsverige. Vi är ett naturligt val när industriföretag är i behov av teknisk utveckling eller kapacitetsförstärkning.

Rücker Nord erbjuder tekniska konsulttjänster inom fordonsindustrin, telekom och energi. Vi kortar utvecklingscykler, effektiviserar produktion, optimerar produkter samt system och därigenom ökar vi kundens konkurrenskraft.

Våra verksamhetsområden är

  • Design och Konstruktion
  • Beräkning och Simulering
  • Projektledning
  • Produktionsutveckling
  • Provning och Verifiering
  • Utbildning och Coachning

Rücker Nord matchar alltid den enskilda konsultens kompetens och teknikintresse mot uppdragsgivarens behov så att det leder till framgångsrika lösningar för alla parter.

Vi kännetecknas av personlighet och kompetens!

Nyheter